Общи условия

Условия за използване на уеб сайт https://rodopeya-shop.com/ и за поръчка и доставка на млечни продукти с марка „Родопея“, произведени от „Родопея – Белев“ ЕООД с доставки САМО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ, ГР. ВАРНА, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Дата на последна актуализация: 01.06.2020 г.

1. Идентификация

Търговец / Доставчик

„Родопея-Белев“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 120508612, рег. номер по ДДС  BG 120508612, със седалище и адрес на управление гр. Смолян 4700, ул. „Тракия“ № 20, представлявано от управителя Румен Младенов Белев, произвеждащо продукти от мляко и предлагащо за продажба стоки собствено производство, в онлайн магазин достъпен на адрес https://rodopeya-shop.com/

Номер по ЗДДС BG 120508612

Регистриран обект за търговия с храни на дребно в гр. Варна с рег. № 032400263, съгласно Удостоверение №12260/24.11.2015 г. на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Варна.

Ел. адрес: varna@rodopeya-shop.com;

Тел.: 0877801919.

 

Регистриран обект за търговия с храни в гр. Велико Търново с рег. № BG 0403071, съгласно Удостоверение за регистрация за търговия с храни №101/24088/24.08.2016 г. на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Велико Търново.

Адрес на обекта гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 120

Ел. адрес: tarnovo@rodopeya-shop.com;

Тел.: 0878191882.

 

Регистриран обект за търговия с храни в гр. София с рег. № BG 2203028, съгласно Удостоверение за регистрация №02203/09.08.11 г. и съгласно удостоверение за вписване в списъка с наемателите – търговци на храни с рег. №35349/25.11.2015 г. на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. София.

Адрес на обекта: гр. София, кв. Слатина, ул. Проф. Цветан Лазаров №13,  № склад 237

Ел. адрес: sofia@rodopeya-shop.com;

Тел.: 0879989880.

 

Надзорен орган за защита на потребителите: Комисия за защита на потребителите;

Надзорен орган по храните: Българска агенция по безопасност на храните;

Надзорен орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни.

2. Определения

Определените по – долу термини имат следното значение при тълкуването и прилагането на настоящите общи условия:

 • „Стоки” - мляко и млечни продукти по смисъла на Закона за храните и Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, произведени от „Родопея – Белев“ ЕООД;
 • „Клиент” е физическо или юридическо лице, което е заявило поръчка или е регистрирало клиентски профил в https://rodopeya-shop.com/ и е съгласно с настоящите Общи условия;
 • „Потребител“ – всяко физическо лице, което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност;
 • „Посетител на уебсайта“ – всяко лице, което достъпва електронния магазин на https://rodopeya-shop.com/
 • „Клиентски профил” е информацията за Клиента (имe, фамилия/ търговска фирма, адрес, телефон, e-mail, ЕИК/БУЛСТАТ и др.), предоставени от последния при закупуване, или при регистрирането му в електронния магазин, която се и съхранява в базата данни на https://rodopeya-shop.com/ за целите на обслужване на поръчките и предоставяните от https://rodopeya-shop.com/ услуги.

3. Общи положения

 1. 3.1. Електронния магазин на „Родопея – Белев“ ЕООД е електронна платформа за подаване на заявки за покупка на стоки от продуктовия каталог на дружеството, достъпна на https://rodopeya-shop.com
 2. 3.2. Продажбата на стоки се извършва в съответствие с изискванията на Закона за храните, Закона за защита на потребителя, Закона за електронната търговия и другото приложимо законодателство.
 3. 3.3. Предмет на договора за доставка продажбата на стоки, за които потребителят е подал валидна заявка за закупуване чрез избор на продукти в потребителската кошница на клиента на https://rodopeya-shop.com/, която е потвърдена от доставчика.
 4. 3.4. Електронният магазин съдържа асортимент на продаваните стоки, които съдържат илюстративно изображение и информация за продукта, съгласно Закона за храните, Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.
 5. 3.5. Илюстративното изображение може да се разминава незначително като дизайн на крайния продукт, което не се отразява на съдържанието и качеството му.
 6. 3.6. Всеки физически продукт е етикетиран в съответствие с приложимото законодателство.
 7. 3.7. Предварително опакованите и бутилирани продукти кисело мляко, айран, прясно мляко, сметана, масло са с обозначени количества на съответната опаковка и цената се отнася за 1 (един) брой.
 8. 3.8. За продуктите, които се предлагат в насипно състояние (извара) или във вакуумирана опаковка (сирене, кашкавал) е възможно доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Клиента. Цените за тези стоки се определят на килограм. Нетното количество е обозначено на опаковката на продукта.
 9. 3.9. С използването на уеб сайта https://rodopeya-shop.com/ Вие задължавате да спазвате настоящите условия и да пазите Вашата парола за достъп като не я разкривате пред трети лица. „Родопея – Белев“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било вреди възникнали в резултат от неоторизиран достъп до Вашия профил в резултат действия на трети лица, които са имали достъп до Вашата парола или потребителски профил поради незащитен достъп до вашия компютър или друго крайно устройство.
 10. 3.10. Клиентският профил за регистрирани потребители е достъпен чрез въвеждане на имейл и парола и дава възможност на Клиента сам да разглежда и редактира данните, въведени при регистрация, да има достъп до информацията на всички свои поръчки за подаване на заявка за закупуването на стоки през https://rodopeya-shop.com/, да променя паролата си за достъп и да проследява направените поръчки. Вие сте отговорни за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на вашата парола или профил.
 11. 3.11. При поръчка или регистрация Клиентът предоставя следната информация:
  1. 3.11.1. за физически лица – име, фамилия, телефон, адрес и e-mail;
  2. 3.11.2. за юридически лица – търговска фирма, МОЛ, ДДС номер, телефон, адрес, e-mail;.
 12. 3.12. С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че:
  1. 3.12.1. използвате своята действителна самоличност;
  2. 3.12.2. Вие сте предоставили само вярна, точна, актуална и пълна информация;
  3. 3.12.3. Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, актуална и пълна;
  4. 3.12.4. Сте се запознали с Декларацията за поверителност относно обработването на лични данни.
 13. 3.13. С използването на https://rodopeya-shop.com/ Вие декларирате, че действате от Ваше име или сте надлежно оправомощен да действате от чуждо име, в това число и от името на юридическо лице.
 14. 3.14. При поръчка от юридическо лице е възможно издаването на фактура, като за целта е необходимо при завършването на поръчката да се попълни формуляра за Юридически лица.

4. Цени и начин на плащане

 1. 4.1. Посочените цени са в български лева, с включен ДДС.
 2. 4.2. Продуктите в насипно състояние и във вакуумирана опаковка са с посочени приблизителни цени в зависимост от разфасовката на продукта. Крайната цена се изчислява на база посочената цена за килограм.
 3. 4.3. Плащането се извършва само в брой при получаване на стоката срещу предоставен фискален бон от доставчика.
 4. 4.4. Цената за доставка не е включена в цената на стоката.
 5. 4.5. Към поръчки на стойност до 40 (четиридесет) лева се прибавя стойността на доставката, която е 5 лв.
 6. 4.6. Поръчките на стойност над 40 (четиридесет) лева се доставят безплатно.

5. Подаване на заявка

 1. 5.1. Подаването на заявка за покупка може да се осъществи чрез клиентски профил след предварително осъществена регистрация на https://rodopeya-shop.com/ или чрез поръчка като гост, без да е необходима регистрация в онлайн магазина. Ако сте регистриран потребител е необходимо да влезете в профила си за да можете да управлявате поръчките си през него. В противен случай, можете да подадете заявка като гост.
 2. 5.2. Всички заявки получени след 17:00 часа на текущия ден, се обработват на следващия работен ден.
 3. 5.3. При заявка за покупка, Клиентът извършва следните последователни действия:
  1. 5.3.1. Избира количеството на желаните от него продукти, които добавя в своята потребителска кошница като натисне бутон „Поръчай” (бутон с икона “пазарска количка”) срещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той отива в своята “ потребителска кошница” (намираща се в горната дясна част на уеб сайта).
  2. 5.3.2. От потребителската кошница (бутон с икона “пазарска количка”) можете да изтривате продукти преди да сте финализирали поръчката.
  3. 5.3.3. С натискане на бутона „финализирай“ можете да преминете към попълване на данните чрез бутон „продължи напред“.
  4. 5.3.4. След зареждане на екрана за попълване на данни въвеждате последователно Вашите лични данни, данни за доставка, данни за фактура (ако е приложимо) като имате възможност да посочите допълнителна информация или коментари към Вашата поръчка. Полетата отбелязани със символ „ * “ са задължителни.
  5. 5.3.5. След приключване на въвеждането на задължителна информация натискате бутон „продължи напред“ където можете да направите финален преглед на поръчката. Ако желаете да редактирате информация можете да се върнете назад чрез бутон „върни се назад“, да анулирате поръчката или да изпратите поръчката чрез бутон „изпрати поръчката“ след като се съгласите с настоящите общи условия, които представляват договор.
  6. 5.3.6. Заявката се изпраща след приемането на условията чрез натискане на бутона „Изпрати поръчката“. След това ще получите потвърдителен и-мейл и/или обаждане от наш представител за потвърждаване на крайните количества и крайната цена на заявените продукти, ако цената на заявения продукт се определя на килограм и зависи от конкретната опаковка и обозначеното на етикета й нетно количество. Потвърждението на поръчката на стоките, чиято цена е определена за 1 брой се може да бъде извършено само по ел. път.

6. Сключване на договора

 1. 6.1. С приемането на „Общите Условия” на https://rodopeya-shop.com/ чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Условията за ползване“, вие приемате Общите условия за покупко-продажба на онлайн магазина https://rodopeya-shop.com/ . Това действие представлява електронно изявление по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и има правно обвързващо действие за страните.
 2. 6.2. Договорът се счита за сключен след получено писмено или устно потвърждение от страна на представител на „Родопея – Белев“ ЕООД или от платформата.

7. Доставка

 1. 7.1. Доставките на стоки, поръчани чрез https://rodopeya-shop.com/  се извършват само на територията на гр. София, гр. Велико Търново и гр. Варна. 
 2. 7.2. Доставките се извършват в срок до 3 работни дни след обработка на заявките от представител на „Родопея – Белев“ ЕООД.
 3. 7.3. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, само от представители на „Родопея-Белев“ ЕООД със специализиран транспорт.
 4. 7.4. Цената на доставка за стоки на стойност до 60 (шестдесет) лева е в размер на 5 (пет) лева.
 5. 7.5. Цената на доставка за стоки на стойност над 60 (шестдесет) лева е безплатна.
 6. 7.6. Всички разходи за доставка се заплащат в момента на осъществяването й.
 7. 7.7. При процеса на поръчка, Клиентът самостоятелно определя датата и часа за доставка на направената от него поръчка чрез посочване на желаната часова зона за доставка, така както е посочено в раздел доставки на https://rodopeya-shop.com/ и съответно в частта “данни за доставка” при подаване на самата заявка.

8. Приемане на стоката

 1. 8.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. За отказ от приемане на доставка се прилага т. 10 от настоящите Общи условия.
 2. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, същата ще бъде върната в склада на „Родопея – Белев“ ЕООД съответния град (гр. София, Велико Търново или Варна), откъдето Клиентът може да я получи в срок до 24 часа от връщането й, след заплащане на цената на стоките и разходите по първоначалната доставка. 
 3. Ако клиентът желае да бъде извършена повторна доставка до посочения от него адрес, същата подлежи на допълнително заплащане на стойност 5 лв. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

9. Отказ от поръчка

 1. 9.1. В случай, че след като поръчката бъде финализирана установите, че въведените данни не са коректни или избраните от Вас продукти не съответстват на действителния Ви избор и желаете да ги промените, можете да се свържете с нас на ел. адрес на склада за съответния град, както следва: За поръчки на територията на гр. София: sofia@rodopeya-shop.com или тел. 0879989880
  За поръчки на територията на гр. Велико Търново: tarnovo@rodopeya-shop.com или тел. 0878191882
  За поръчки на територията на гр. Варна: varna@rodopeya-shop.com или на тел.: 0877801919.
 2. 9.2. Отказът от финализирана поръчка може да бъде извършен най-късно до началния час на посочения от Вас времеви диапазон.

10. Отказ от договор

 1. 10.1. При получаване на пратката Клиентът проверява съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да констатирате това в присъствието на представител на „Родопея-Белев“ ЕООД и да се обърнете към него за протокол за увредена пратка.
 2. 10.2. Клиентът може да откаже получаването на поръчаните стоки, ако доставката не съответства на подадената заявка или са налице очевидни недостатъци на стоката или целостта на опаковката им е нарушена.
 3. 10.3. Това право може да бъде упражнено най-късно в момента на получаване на доставката, като се отразява в придружаващите документи.
 4. 10.4. Правото за отказ след получаване на стоката не се прилага за:
  1. 10.4.1. Доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  2. 10.4.2. Доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  3. 10.4.3. Доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

11. Рекламации за потребители

 1. 11.1. При констатация на недостатък на доставен продукт, Потребителят има право да упражни рекламация пред „Родопея – Белев“ ЕООД. В този случай стоката може да бъде заменена или да бъде възстановена заплатената стойност, считано от датата, на която „РОДОПЕЯ – БЕЛЕВ“ ЕООД е било уведомено.
 2. 11.2. Рекламациите са допустими, само ако стоките са съхранявани съобразно инструкциите на производителя и са в срок на годност.
 3. 11.3. Рекламации се подават в работно време на rodopeyashop@gmail.com.
 4. 11.4. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
 5. 11.5. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
  1. 11.5.1. касова бележка или фактура;
  2. 11.5.2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  3. 11.5.3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 6. 11.6. След получаване на рекламация, „Родопея – Белев“ ЕООД я разглежда в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите и Закона за храните.
 7. 11.7. Рекламацията се удовлетворява, ако са налице основанията за това.
 8. 11.8. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в електронния магазин или в случай на удовлетворена рекламация, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за извършване на доставката. Във всички останали случаи транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката, са за сметка на Клиента.
 9. 11.9. Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

12. Отговорност на търговеца/доставчика

 1. 12.1. „Родопея – Белев“ ЕООД не носи отговорност за верността на предоставените от Клиентите данни във връзка с направените заявки и възникналите вреди и пропуснати ползи в резултат на това.
 2. 12.2. „Родопея – Белев“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задължения, забавено изпълнение, вреди, възникнали поради временна недостъпност на електронния магазин.
 3. 12.3. „Родопея – Белев“ ЕООД не отговаря за неизпълнение на договорни задължения поради непреодолима сила – бедствия, аварии, пожари, наводнения, стачки и др., като за целта уведомява Клиентите по подходящ начин за възникналото събитие, включително и чрез публикуване на съобщение на https://rodopeya-shop.com/, в съответствие с изискванията на приложимия закон.
 4. 12.4. Родопея – Белев“ ЕООД не отговаря за неизпълнение на договорни задължения поради наложени принудителни административни мерки, наложени от административен орган (НАП, БАБХ, РЗИ) , в това число противоепидемични мерки от страна на министъра на здравеопазването, РЗИ или друг компетентен орган, които ограничават производството, търговията и/или доставките с хранителни продукти и продукти от мляко.
 5. 12.5. В отношенията си с потребители – физически лица, „Родопея – Белев“ ЕООД носи отговорност в съответствие със Закона за защита на потребителите.
 6. 12.6. В отношенията си с търговци, „Родопея – Белев“ ЕООД носи отговорност в съответствие с Търговския закон.

13. Авторски права и интелектуална собственост

 1. 13.1. Всички графични изображения и елементи на уеб платформата, базата данни и други обекти на авторското право, са изключителна собственост на „Родопея – Белев“ ЕООД.
 2. 13.2. Клиентите, Потребителите и Посетителите на сайта нямат право да копират, възпроизвеждат или извършват каквито и да било действия, с които биха накърнили авторското право на „Родопея – Белев“ ЕООД, без неговото предварителното писмено съгласие.

14. Защита на личните данни

 1. 14.1. За сключването и изпълнението на договора за продажба и доставка на стоки „Родопея – Белев“ ЕООД посредством https://rodopeya-shop.com/ обработва лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни.
 2. 14.2. Електронният магазин използва защитена интернет връзка посредством HTTPS.
 3. 14.3. Информация относно обработването на личните ви данни можете да намерите в декларацията за поверителност, публикувана на https://rodopeya-shop.com/, която е неразделна част от настоящите условия.

15. Изменение на общите условия

 1. 15.1. “Родопея – Белев“ ЕООД си запазва правото да променя едностранно настоящите общи условия.
 2. 15.2. Промените действат занапред и не засягат поръчки, които за заявени преди датата на публикуване на актуализираните Общи условия.
 3. 15.3. “Родопея – Белев“ ЕООД уведомява Клиентите за извършените промени по подходящ начин чрез съобщение на сайта или чрез изпращане на ел. съобщение, ако това е технически осъществимо.

16. Отказ за изпълнение на заявка и прекратяване на договора от страна на „Родопея – Белев“ ЕООД

 1. 16.1. “Родопея – Белев“ ЕООД има право да откаже извършването на доставка в следните случаи:
  1. 16.1.1. При откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на която и да е от страните по договора (ако другата страна е търговец);
  2. 16.1.2. При недобросъвестно поведение на Клиента при подаване на заявки, получаване на доставки, плащания или комуникация със служителите на дружеството;
  3. 16.1.3. При изземване на продукция/оборудване или запечатване на производствени или складови помещения на дружеството от контролни органи, в следствие на което доставката е невъзможна или значително затруднена;
  4. 16.1.4. В други случаи предвидени в закон или административен акт на компетентен орган;
  5. 16.1.5. В случай на изчерпване на количествата необходими за изпълнението на конкретна заявка, за което Клиента бива своевременно уведомен;
  6. 16.1.6. Когато се установи, че заявените количества представляват пазаруване на едро Клиентите се пренасочват за директна връзка с производствената база в гр. Смолян.
  7. 16.1.7. Във всички случаи, когато е установено или са налице съмнения за неправомерно използване на електронния магазин, нарушение на настоящите условия или действащото законодателство.

17. Заключителни разпоредби

 1. 17.1. За неуредените въпроси се прилага действащото българско и приложимото за конкретния случай европейско законодателство.
 2. 17.2. Нищожността на отделни части на тези Общи условия не влече неговата цялостна нищожност, когато те са заместени по право от повелителни норми на закона или когато може да се предположи, че те договорът би бил сключен и без недействителните му части.
 3. 17.3. Всички спорове възникнали във връзка с доставката на стоки чрез https://rodopeya-shop.com/ се уреждат по взаимно съгласие, а когато това се окаже невъзможно, по съдебен ред пред компетентния български съд по правилата на подсъдността, предвидени в Гражданския процесуален кодекс.
 4. 17.4. В случай на възникнал спор и при невъзможност за доброволно уреждане на въпроса е налице възможност за отнасянето му към Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.
 5. 17.5. Настоящите условия влизат в сила на 01.06.2020
за поръчки поръчайте по телефон

Моля, избери град, за който ще пазаруваш!

 • Варна
 • Велико Търново
 • София
 • Хасково
 • Стара Загора